Vývojový diagram Print
Written by Administrator   

Konec a začátek algoritmu

Běžný příkaz - operace

Podmínka

Cyklus s určeným počtem opakování

Cyklus s podmínkou na konci

Cyklus s podmínkou na začátku

Ruční vstup

Zobrazení výstupu

Zpracování souboru

Uložení dat do souboru

Podprogram

Spojovací značka

Spojovací čára

Podmínky

Způsob zápisu.

Správný zápis.

Špatný zápis.

 

Slouční dvou podmínek do jedné pomocí symbolu &.